ArtPro
Language
HomeGalleries星空间
北京市朝阳区酒仙桥路2号798艺术区 797东街A05
星空间创立于2005年,位于北京798艺术区的一栋包豪斯式工业建筑中。创办初期,星空间聚焦于中国年轻艺术家的发掘与推广,经过十余年的发展,其代理艺术家的年龄及地域均呈现出更为多元化的趋势。星空间坚持以艺术价值为核心,通过展览、出版、驻留等多种形式传播艺术品的文化价值,力求在中国这一新兴的艺术市场中,与艺术家和收藏家共同成长。
ArtworkArtistShows
Wen Ling
FMB 2020 之八 , 2020
Pending
Chen Ke
窗之一 , 2018
Pending
Wen Ling
FMB2020之一 , 2020
Pending
Ju Ting
无题 080620 , 2020
Pending
Zhang Hui
山景 , 2020
Pending
Zhang Hui
有矮树的风景 , 2017
Price:
CNY 8,000.00
USD 1,164.80
Zhang Hui
有云的湖 , 2017
Price:
CNY 53,000.00
USD 7,716.80
Qiu Jiongjiong
单骑 , 2020
Pending
Qiu Jiongjiong
画僧 , 2020
Pending
Qiu Jiongjiong
行者 , 2020
Pending
Qiu Jiongjiong
Judith砍脑壳 , 2020
Pending
Zhang Hui
窗外2019.8a , 2019
Pending
Zhang Hui
窗外2019.8c , 2019
Pending
Zhang Hui
窗外2019.8d , 2019
Pending
Zhang Hui
窗外的太阳之三 , 2020
Pending
Zhang Hui
春花 , 2019
Pending
Zhang Hui
粉色有光芒的太阳 , 2020
Pending
Zhang Hui
红苹果之二 , 2019
Pending
Zhang Hui
红色有光芒的太阳 , 2020
Pending
Zhang Hui
花2019.7 , 2019
Pending
Zhang Hui
花朵 2020.02 , 2020
Pending
Zhang Hui
黄红粉绿的叶子之二 , 2020
Pending
Zhang Hui
黄红粉绿的叶子之一 , 2020
Pending
Zhang Hui
黄色有光芒的太阳 , 2020
Pending
Zhang Hui
楼房,城市,黄色有光芒的太阳 , 2020
Pending
Zhang Hui
楼房,粉色有光芒的太阳 , 2020
Pending
Zhang Hui
苹果2019 , 2019
Pending
Zhang Hui
山景 , 2020
Pending
Zhang Hui
雪树 , 2019
Pending
Zhang Hui
叶子 2020.01 , 2020
Pending
Zhang Hui
叶子 2020.02 , 2020
Pending
Zhang Hui
叶子 2020.03 , 2020
Pending
Zhang Hui
叶子 2020.05 , 2020
Pending
Zhang Hui
叶子 2020.06 , 2020
Pending
Zhang Hui
叶子 2020.07 , 2020
Pending
Zhang Hui
叶子 2020.08 , 2020
Pending
Zhang Hui
叶子 2020.09 , 2020
Pending
Zhang Hui
叶子 2020.10 , 2020
Pending
Zhang Hui
叶子 2020.11 , 2020
Pending
Zhang Hui
叶子 2020.12 , 2020
Pending
Zhang Hui
叶子 2019.1 , 2019
Pending
Zhang Hui
叶子 2019.3a , 2019
Pending
Zhang Hui
叶子 2019.3b , 2019
Pending
Zhang Hui
叶子 2019.3c , 2019
Pending
Zhang Hui
枝 2019.7a , 2019
Pending
Zhang Hui
枝 2019.7b , 2019
Pending
Zhang Hui
枝叶 2018-2020 , 2020
Pending
Zhang Hui
枝叶 2019.6 , 2019
Pending
Zhang Hui
站立的女子之一 , 2020
Pending
Zhang Hui
站立的女子之二 , 2020
Pending
Zhang Hui
站立的女子之四 , 2020
Pending
Zhang Hui
站立的女子之六 , 2020
Pending
Zhang Hui
站立的女子之八 , 2020
Pending
Zhang Hui
站立的女子之九 , 2020
Pending
Zhang Hui
站立的女子之十 , 2020
Pending
Zhang Hui
站立的女子之十一 , 2020
Pending
Zhang Hui
站立的女子之十二 , 2020
Pending
Zhang Hui
站立的女子之十三 , 2020
Pending
Zhang Hui
站立的女子之十四 , 2020
Pending
Zhang Hui
站立的女子之十五 , 2020
Pending
Zhang Hui
站立的女子之十六 , 2020
Pending
Zhang Hui
站立的女子之十七 , 2020
Pending
Zhang Hui
站立的女子之十八 , 2020
Pending
Zhang Hui
站立的女子之十九 , 2020
Pending
Zhang Hui
站立的女子之二十 , 2020
Pending
Zhang Hui
站立的女子之二十一 , 2020
Pending
Zhang Hui
站立的女子之二十二 , 2020
Pending
Zhang Hui
站立的女子之二十三 , 2020
Pending
Zhang Hui
站立的女子之二十四 , 2020
Pending
Zhang Hui
坐着的女子之一 , 2020
Pending
Zhang Hui
坐着的女子之二 , 2020
Pending
Zhang Hui
坐着的女子之三 , 2020
Pending
Zhang Hui
楼房 城市,橙色有光芒的太阳 , 2020
Pending