ArtPro
Language
HomeGalleries艺·凯旋画廊
北京市朝阳区酒仙桥路2号798艺术区2号院A-05
艺·凯旋画廊于2007 年在北京798 艺术区创立。画廊经营范围包括二十世纪中国艺术及当代艺术。作为中国艺术商业发展初期建立却依旧活跃的画廊,我们坚信艺术语言表现出人类境况是理解艺·凯旋画廊持续关注艺术生态,帮助及支持艺术家对艺术语言的探索,并在其职业生涯的发展中起着重要作用。我们也得到藏家的信任,并协助藏家及艺术机构建立专业的收藏体系。基于艺·凯旋画廊在先前公认的在中国现当代艺术领域的专业表现,未来,我们向西方艺术领域拓展,并帮助藏家开启这一领域的收藏及体验。
ArtworkArtistShows
关音夫
201604# , 2016
Pending
Xu Hongxiang
好风景NO.21 , 2020
Pending
Tu Xi
神话 , 2021
Pending
Yang Liming
红色系列 , 2019
Pending
Fang Lijun
2013-2019 , 2019
Pending
Xu Hongxiang
交织 , 2020
Pending
Liu Fengzhi
奶之门 , 2014
Sold
Zhang Kai
关于灰粉色的构图 , 2020
Sold
Fang Lijun
2014 , 2014
Pending
Fang Lijun
2016 , 2016
Pending
Tu Xi
栖息 , 2020
Pending
Tu Xi
花园 , 2020
Pending
Zhang Zhijian
作品 116 号 , 2017
Pending
Zhang Zhijian
作品 115 号 , 2016
Pending
Zhang Dan
生态链-系列 X , 2020
Pending
Zhang Dan
生态链-系列 V , 2020
Pending
Zhang Dan
动物世界 , 2019
Pending
Zhang Kai
请带我一起飞 2 , 2010
Pending
Zhang Kai
奥菲利亚 , 2020
Pending
Yang Liming
时空流韵 R16 NO.15 , 2016
Pending
Yang Liming
灰白系列 100x150 , 2016
Pending
Yang Liming
灰白系列 120x90 , 2016
Pending
Li Xinjian
金相金甲 , 2018
Pending
Li Xinjian
珠峰金辉 , 2020
Pending
Liang Ying
墨海双鱼 , 2019
Pending
Xu Hongxiang
走过来 , 2019
Pending
Liu Fengzhi
踏日 , 2003
Pending
Liu Fengzhi
无题 , 2011
Pending
丁健飞
空山(二十八) , 2020
Pending
丁健飞
空山(二十六) , 2020
Pending
丁健飞
窗边春影 , 2020
Pending
丁健飞
飞雪连天(二) , 2020
Pending
丁健飞
飞雪连天(一) , 2020
Pending
Liu Xiaodong
儿子 , 2009
Pending
Fang Lijun
2020 , 2020
Pending
Fang Lijun
2020 , 2020
Pending
Fang Lijun
2020 , 2020
Pending
Fang Lijun
2017 , 2017
Pending
Fang Lijun
2018 , 2018
Pending
Zhang Kai
融光 , 2020
Pending
Xu Hongxiang
看风景 , 2020
Pending
Liang Ying
爱过你 , 2020
Pending
Fang Lijun
2018 , 2018
Pending
Fang Lijun
2013-2019 春 , 2019
Pending
Xu Hongxiang
隔岸 , 2019
Pending
Zhang Kai
往事角落 , 2019
Pending
Li Guanguan
二分之一覓 , 2019
Pending
Xu Hongxiang
桃子 , 2017
Price:
CNY 43,260.00
USD 6,298.66
Xu Hongxiang
小瀑布 , 2019
Pending
Yang Liming
2013 , 2013
Pending
Yang Liming
时空流韵R6 No.11 , 2016
Pending